210 52.48.646 info@thetraveltribe.gr
210 52.48.646 info@thetraveltribe.gr

Πολιτική Ακυρώσεων

 1. Γενικά
 2. Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 των Γενικών Όρων Συμμετοχής), υπόκεινται δε, στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη ανά άτομο, ανάλογα με την χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση και είναι ανεξάρτητες από το εάν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:

  Για ταξίδια σε Ελλάδα και Εξωτερικό

  • Έως και 60 μέρες πριν από την αναχώρηση: 70 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 100 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο για διαχειριστικά έξοδα
  • 59 έως 45 μέρες πριν από την αναχώρηση: 50 % ακυρωτικά της συνολικής αξίας του ταξιδιού
  • 44 έως 25 μέρες πριν από την αναχώρηση: 70% ακυρωτικά της συνολικής αξίας του ταξιδιού
  • 24 μέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (no show-μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού
  • Για τα ατομικά/μεμονωμένα ή/και οργανωμένα ταξίδια/εξωτικά εκτός Ευρώπης ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιρειών καθώς και την πολιτική για τα θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου
  • Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (nonrefundable) τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζονται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.

  Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του γραφείου μας ως ‘μακρινά’ ή ‘γαμήλια’ ή ‘εξωτικά’ τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής (ή σύμφωνα με την ισχύουσα προσφορά για το συγκεκριμένο ταξίδι)

  • Έως και 60 μέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού(προκαταβολή) ως διαχειριστικά έξοδα
  • 59 έως 25 μέρες πριν από την αναχώρηση: 70% ακυρωτικά της συνολικής αξίας του ταξιδιού
  • 24 μέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (noshow-μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού
  • Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
  • Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.
  • Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγραφής ή από το αν έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.
  • Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει την συμμετοχή του (και εφόσον δεν γίνει εκχώρηση ή δεν βρεθεί αντικαταστάτης), θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη.
  • Εφόσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει τη διαφορά-επιβάρυνση του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

   

 3. Λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιπτώσεων
 4. Αναφορικά με την πολιτική ακυρώσεων και της οφειλόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας, αμφότερα τα μέρη αποδέχονται πως δεσμεύονται πλήρως από άπαντα τα οριζόμενα στο Π.Δ. 7/2018 (ΦΕΚ 12/Α΄/29-1-2018).

  • Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη υπογραφή σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.
  • Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Π.Δ 7/2018 (ΦΕΚ 12/Α΄/29-1-2018) πριν από την έναρξη του πακέτου (περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό),δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, χωρίς  πρόσθετη αποζημίωση.
  • Σε ότι αφορά τον διοργανωτή, αυτός δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και να επιστρέψει στον ταξιδιώτη το σύνολο των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, χωρίς υποχρέωση πρόσθετης αποζημίωσης, εάν:

  α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται στη σύμβαση και ο διοργανωτής κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία εντός της νόμιμης προθεσμίας.

  β) O διοργανωτής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων και να κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της σύμβασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου.

  • Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο διοργανωτής πραγματοποιεί τις επιστροφές των ποσών που έχουν καταβληθεί από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη για το πακέτο μείον την κατάλληλη χρέωση καταγγελίας, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

   

 5. Έκτακτες συνθήκες πανδημίας/COVID 19/λοιπών ασθενειών/πολέμου κλπ.
 6. Στην περίπτωση που προκύψουν έκτακτες συνθήκες, όπως για παράδειγμα η εκ νέου έξαρση της πανδημίας/covid 19, ή προκύψουν νέες συνθήκες παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης ή προκύψουν άλλα έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ταξιδίων με την έκδοση σχετικών νομοθετικών διατάξεων, της Ελλάδος ή άλλων χωρών που αφορούν στις χώρες παροχής των υπηρεσιών, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν ευθύνεται για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις των ταξιδιών. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον εκδοθούν σχετικές νομοθετικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, υπερισχύουν των όσων έχουν υπογραφεί και υποχρεούται τόσο ο Τουριστικός Οργανισμός όσο και ο ταξιδιώτης να συμμορφωθούν στους εκδοθέντες σχετικούς νόμους. Στην περίπτωση που οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις ισχύουν προαιρετικά, θα υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής σε αυτούς και όχι αναγκαστικής προσχώρησης.

  Σε κάθε περίπτωση, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως, ο Τουριστικός Οργανισμός καθώς και ο ταξιδιώτης, υποχρεούται εκ του νόμου να συμμορφώνεται στις τυχόν έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις.

The Travel Tribe